ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

โอนที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม ปี 2565 พร้อมโปรแกรมคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินด้วยตัวเอง

Admin
14 กันยายน 2022

โอนที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม ปี 2565 พร้อมโปรแกรมคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินด้วยตัวเอง

ทำไมจึงจำเป็นต้องรู้ค่าใช้จ่ายการโอนที่ดิน?

ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงนายหน้า จำเป็นต้องรู้ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้าน คอนโด และที่ดิน ที่สนใจและกำลังพิจารณาซื้อขายทรัพย์สินเหล่านั้น ผู้ขายจำเป็นต้องทราบค่าธรรมเนียมการโอนเพื่อประกอบการตั้งราคาขาย และเพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อรอง-ลดราคาให้กับผู้ซื้อ เพราะหากไม่ทราบค่าธรรมเนียมการโอน หรือประเมินค่าธรรมเนียมโอนผิด อาจจะทำให้ขาดทุนได้และยากต่อการตัดสินใจลดราคาให้กับผู้ซื้อ ในส่วนของผู้ซื้อเองก็จำเป็นที่จะทราบราคาค่าโอนที่ก่อนเผื่อไม่ให้เสียเปรียบ และเพื่อประเมินงบประมานในการซื้อได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม

ผู้ซื้อหรือผู้ขาย ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการโอนที่ดิน?

ซื้อขายที่ดิน ใครจ่ายค่าโอน คำถามที่ได้ยินประจำ และเป็นข้อถกเถียงกันมานักต่อนัก ว่าแท้จริงแล้วค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วน ผู้ซื้อหรือผู้ขาย ใครเป็นผู้จ่าย เนื่องจากไม่ได้กำหนดในบทกฎหมายว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน จึงอนุโลมให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันว่าใครจะเเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และเป็นเรื่องจำเป็นที่จะตกลงและตัดสินใจกันก่อน และควรจะทราบราคาค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

ค่าโอนที่ดิน ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

1. ค่าธรรมเนียมการโอน

ค่าโอนคิดที่ 2% ของราคาประเมินที่ดิน ไม่ว่าราคาขายจะสูงกว่า หรือต่ำกว่าราคาประเมิน ก็ใช้ราคาประเมินในการคิดค่าธรรมเนียม

2. อากรแสตมป์

(กรณีที่ต้องจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ จะได้รับการยกเว้นค่าอากรแสตมป์)

ค่าอากรแสตมป์คิดที่ 0.5% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินที่ดิน (คิดจากราคาที่สูงกว่า)

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

(หากเจ้าของถือครองที่ดินมาเกิน 5 ปี หรือหากมีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่เกิน 1 ปี จะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องชำระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ)

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะคิดที่ 3.3% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินที่ดิน (คิดจากราคาที่สูงกว่า)

4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาจำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้ โดยคำนวณจากราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี

5. ค่าจดจำนอง

กรณีซื้อขายด้วยการจดจำนอง (หรือกู้ธนาคาร) หากผู้ซื้อไม่ได้ซื้อโดยการจดจำนอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้

ค่าจดจำนองคิดที่ 1% ของมูลค่าจดจำนอง

เมื่อตัดสินใจกู้ธนาคาร ลองมาดูเทคนิค 7 วิธีผ่อนบ้านให้หมดเร็ว ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถผ่อนบ้านหมดได้เร็วขึ้น

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เช่น ค่าคำขอโอนที่ดิน 5 บาท, ค่าอากร 5 บาท, ค่าพยาน 20 บาท

เลขประกาศ : 871
เข้าชม : 120 ครั้ง